Privacy

EXTRA INFORMATIE OVER PRIVACY SHIELD:

LogMeIn is zich bewust van de beslissing van het Europese Hof van Justitie aangaande de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en we houden de situatie nauwlettend in de gaten.

De belangrijkste punten: Het privacyprogramma van LogMeIn en de hiermee samenhangende contracten zijn ontworpen om wijzigingen in de regelgeving op te vangen en om uitwerkingen op onze dienstverlening aan u te voorkomen. De Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten was slechts één (van meerdere) mechanismen die LogMeIn heeft ingezet om gegevens wettig over te dragen. Als u eerder al de Bijlage Verwerking Klantgegevens (Data Processing Addendum) en de bijbehorende Standaard Modelbepalingen van LogMeIn heeft uitgevoerd, is er geen verdere actie vereist. U kunt onze diensten op dezelfde manier blijven gebruiken. Als u deze bijlage en de bepalingen nog moet uitvoeren, klik dan hier.

Details: We zullen beoordelen of er wijzigingen nodig zijn om onze klanten overal ter wereld te blijven ondersteunen en persoonsgegevens van en naar de Europese Unie (“EU”) en Europese Economische Ruimte (“EER”) te blijven verwerken. Tot die tijd is het belangrijk om op te merken dat de beslissing van het Hof weliswaar de Privacy Shield-overeenkomst ongeldig heeft verklaard, maar dat andere mechanismen voor gegevensoverdracht die LogMeIn gebruikt om de privacy en bescherming van klantgegevens te garanderen, geldig blijven. Dit zijn onder andere de Standaardbepalingen (die onderdeel uitmaken van de Bijlage Gegevensverwerking van LogMeIn). Daarnaast werkt LogMeIn met krachtige veiligheidsmaatregelen, mechanismen en contractuele bepalingen die de Standaardbepalingen te boven gaan. Dit zijn onder andere:

  • Een uitgebreide algemene Bijlage Gegevensverwerking die de Standaardbepalingen bevat en aanvult, in overeenstemming met Artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, om een passend beveiligingsniveau te garanderen voor de klanten, gebruikers en eindgebruikers van LogMeIn.
  • Deelname in en onderwerping aan extra vrijwillige privacykaders, inclusief de CBPR en PRP van de APEC, wat laat zien dat LogMeIn gecommitteerd is aan regelgeving, zoals die van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”) en soortgelijke richtlijnen die ten grondslag liggen aan de moderne Europese privacywetgeving;
  • Een wereldwijd privacyprogramma dat ernaar streeft om alle gebruikers dezelfde soorten rechten te geven als die van de Europese gegevenssubjecten en klanten; en
  • Een uitgebreid Trust & Privacy Center, dat alle bezoekers, inclusief klanten, gebruikers en eindgebruikers van LogMeIn op een transparante manier informatie biedt over de gegevensbeveiliging van LogMeIn.

Extra veelgestelde vragen (“FAQ”) over overdrachten buiten de EU en de EER: Raadpleeg de Veelgestelde Vragen van LogMeIn voor extra informatie over de overdracht van gegevens door LogMeIn buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte, die is ontworpen als richtlijn voor alle analyses op basis van individuele gevallen zoals aanbevolen door het Europese Hof van Justitie.

Bij LogMeIn hechten we oprecht waarde aan de privacy van onze klanten, gebruikers en eindgebruikers. We zullen onze praktijken blijven beoordelen en aanpassen waar nodig om bij te blijven bij de ontwikkelingen in het juridische landschap.


Wat is de AVG?Als wereldwijd actief bedrijf met gebruikers in vrijwel ieder land ter wereld is het voor ons belangrijk om een wereldwijd privacyprogramma op te zetten en te implementeren, dat is ontworpen om de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens te beschermen die aan ons worden toevertrouwd door onze klanten, gebruikers en eindgebruikers. Hieronder vindt u meer informatie over ons privacybeleid.

Klik hier om de Bijlage Verwerking Klantgegevens van LogMeIn uit te voeren.

OVERDRACHTSKADERS

Standaard contractbepalingen

De Standaardbepalingen zijn gestandaardiseerde contractbepalingen die zijn erkend en aangenomen door de Europese Commissie. Het hoofddoel van deze bepalingen is om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die de EER verlaten, worden overgedragen in overeenstemming met de Europese wetgeving voor gegevensbescherming. LogMeIn heeft geïnvesteerd in een privacyprogramma van wereldklasse om te voldoen aan de strenge vereisten van de Standaardbepalingen voor de overdracht van persoonsgegevens. LogMeIn biedt zijn klanten Standaardbepalingen, soms ook bekend als de Modelbepalingen van de EU, die specifieke garanties bevatten aangaande de overdracht van persoonsgegevens voor de relevante LogMeIn-diensten. Ze zijn onderdeel van de wereldwijde Bijlage Verwerking Klantgegevens, die u hier kunt vinden. De uitvoering van de Standaardbepalingen helpt om te garanderen dat klanten van LogMeIn vrijuit gegevens kunnen overdragen vanuit de EER naar de rest van de wereld.

Certificeringen voor de CBPR en PRP van de APEC

LogMeIn heeft ook de certificeringen van de Asia-Pacific Economic Cooperation ("APEC") voor de Cross-Border Privacy Rules ("CBPR") en de Privacy Recognition for Processors ("PRP"). De kaders van APEC voor CBPR en PRP zijn de eerste kaders voor gegevensbeveiliging die zijn goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens tussen lidstaten van de APEC. De certificeringen zijn behaald en onafhankelijk gevalideerd door TrustArc, een externe leider op het gebied van compliance voor gegevensbeveiliging die is goedgekeurd door de APEC. Klik hier voor meer informatie over onze APEC-certificeringen. Raadpleeg ons Privacybeleid als u onze APEC-verplichtingen wilt doornemen.

De AVG, CCPA en verder

Gegevensbeveiliging

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de California Consumer Privacy Act (CCPA) weerspiegelen significante ontwikkelingen in de regelgeving voor gegevensbescherming en laten zien dat privacy steeds belangrijker wordt – voor mensen, maar ook voor bedrijven. Voor LogMeIn is de gegevensbescherming van onze klanten, gebruikers en eindgebruikers een absolute topprioriteit. We blijven er alles aan doen om de positieve ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming tijdens deze evolutie te verwelkomen.

De Bijlage Verwerking Klantgegevens van LogMeIn

Naast de Servicevoorwaarden en een Privacybeleid dat is ontworpen om veranderende wettelijke vereisten en praktijken binnen de branche te ondersteunen en hierin mee te gaan, heeft LogMeIn een uitgebreide en mondiaal geldende Bijlage Verwerking Klantgegevens opgesteld die hier beschikbaar is en die voldoet aan de eisen van de AVG en CCPA.

Concreet zijn in de Bijlage Verwerking Klantgegevens verschillende AVG-gerichte beveiligingen voor de gegevensprivacy verwerkt, waaronder: (a) details over gegevensverwerking, openbaarmaking aan een andere gegevensverwerkende partij, enzovoorts, zoals vereist onder Artikel 28; (b) standaardbepalingen voor overeenkomsten (ook bekend als de Europese modelbepalingen) om rechtmatige overdracht toe te staan van persoonlijke gegevens conform Hoofdstuk 5; en (c) door verwijzing, de documentatie aangaande de technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbeveiliging van LogMeIn.

Op een soortgelijke manier als de AVG is de CCPA ontworpen om de inwoners van Californië meer controle te bieden over hun gegevens, inclusief maar niet beperkt tot rechten op toegang en verwijdering van persoonsgegevens, het recht om bepaalde rechten uit te oefenen en om bepaalde statutaire openbaarmakingen in te zien. Wij committeren ons eraan om ervoor te zorgen dat onze diensten blijven voldoen aan de toepasbare bepalingen van de CCPA en dat onze maatregelen voor privacy en beveiliging voldoen aan de standaard praktijken in onze branche of verder gaan dan dat. Om rekening te houden met de CCPA bevat onze wereldwijde Bijlage Verwerking Klantgegevens: (a) aangepaste definities die aansluiten bij de CCPA; (b) de toepasselijke rechten op toegang en verwijdering; en (c) garanties dat LogMeIn de persoonlijke gegevens van onze gebruikers niet zal verkopen.

Certificaat van TRUSTe voor Enterprise Privacy & Data Governance Practices

LogMeIn blijft toegewijd aan de bescherming van en verantwoordelijke omvang met de persoonlijke gegevens van onze klanten, gebruikers en hun eindgebruikers. Als bewijs heeft LogMeIn het Certificaat van TRUSTe voor Enterprise Privacy & Data Governance Practices behaald. Klik hier om onze certificeringsstatus te bekijken. Op basis van de standaarden in het TrustArc Privacy & Data Governance Framework, dekken de vereisten van de TRUSTe Enterprise Privacy Certification de operationele privacy en controlemechanismen voor gegevensbescherming af, die in lijn zijn met belangrijke privacywetgeving en erkende privacykaders. Lees voor meer informatie onze blogpost.

Privacy en gegevensverstrekking

Voorwaarden voor gegevensbeveiliging

Voor de meest recente informatie over de verplichtingen en toezeggingen van LogMeIn aangaande gegevensbescherming en een verantwoorde omgang met de gegevens van klanten, gebruikers en eindgebruikers, verwijzen we u naar onze meest recente Bijlage Verwerking Klantgegevens en ons Privacybeleid, inclusief, voor zover van toepassing, de extra privacy-informatie met betrekking tot de CCPA.

Verwerkingslocaties en openbaarmaking van onderaannemers

Ga naar de pagina Productinformatiebronnen in het Trust & Privacy Center voor de hosting- en verwerkingslocaties van specifieke services of productsuites, inclusief de toepasselijke openbaarmaking van partners en externe onderaannemers. Filter bovenaan de pagina Productinformatiebronnen op service of productsuite voor de beste resultaten.

Controlemechanismen voor beveiliging en privacy

Onder de controlemechanismen voor beveiliging en privacy van de specifieke services of productsuites op de pagina Productinformatiebronnen van het Trust & Privacy Center kunt u de toepasselijke certificeringen van externe partijen, beveiligingsmaatregelen (bijv. soorten encryptie), bewaartermijnen en privacybeloftes doornemen. Filter bovenaan de pagina Productinformatiebronnen op service of productsuite voor de beste resultaten.